EGE GÜNDEM GAZETESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İNŞA ETMELİYİZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İNŞA ETMELİYİZ
74 views
23 Kasım 2018 - 11:13

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği – MÜSİAD – Balıkesir Şubesi Başkanı Tuncay YILDIZ, Balıkesir’in de içinde yer aldığı ‘’ Sürdürülebilir Şehirler Projesi’’ üzerine açıklamalar yaptı.
Projenin hayata geçirilmesinden ve Balıkesir’in de projede yer almasından duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan YILDIZ sözlerine şöyle devam etti;

Sürdürülebilir Şehirler yaratmak adına bugün ülkemizde de çalışmalar yapılmaktadır. ‘’ Sürdürülebilir Şehirler Projesi’’ bu duruma bir örnektir. İller Bankası tarafından, Dünya Bankası desteğiyle yürütülecek olan projenin içerisinde Balıkesir’in de yer alması, sürdürülebilir bir şehir olarak yolumuza devam edecek olmamız oldukça sevindiricidir.
Bu çalışmaların, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, farklı düzeylerdeki kuruluşlar arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için paydaşlar bir araya getirilerek yapılıyor olması da, gelecek adına umut verici.
MÜSİAD Balıkesir Şubesi olarak bünyemizde ‘’Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’’ birimi oluşturduğumuzu sizlerle daha önce paylaşmıştık.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 11 Numaralı hedefinin ‘’ Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları Kurmak’’ olması ve 2050 yılında gezegenimizin üzerinde var olacak nüfusun %75’nin şehirlerde yaşıyor olacağının söylenmesi, Sürdürülebilir Şehirler yaklaşımının esas alınmasını dayatıyor hepimize. Tabii öncelikle kurumlara ve en başta da yerel yönetimlere.
Bu bilginin doğrultusunda, Sürdürülebilir Şehir tarifini şöyle yapabiliriz; Sürdürülebilir Şehirler; içinde yaşayan insan topluluklarının ekonomik, sosyal ve çevresel olarak, sağlıklı ve kaliteli olarak yaşayabildiği, bunu gelecek nesillere aktarabildiği yerleşim merkezleridir. Ekonomik ve insani kalkınmayı, kültürel gelişimi gerçekleştirirken, çevrelerindeki kaynakları olabildiğince az tüketerek yenileme becerisi gösteren yerleşim birimleridir.
Biz de Balıkesir olarak sürdürülebilir bir şehir olarak yolumuza devam etmek ve öyle anılmak durumundayız. Bunun için, en az kirlilik yaratan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, ekolojik ayak izini olabildiğince küçültmeyi hedeflemeliyiz.
Şehir arazi kullanımını en etkin şekilde planlamalı, kent sakinlerinin ihtiyaçları ve çevresel öncelikleri birlikte gözeten ulaşım seçeneklerini ön plana almalıyız. Atıklarını; kompostlama, geri dönüşüm ve/veya diğer geri kazanım yöntemlerini kullanarak maddesel veya enerji olarak yeniden kullanılabilir duruma getiren bir şehir olurken, atıkların iklim değişikliğine olumsuz etkisini en aza indirmek bilincini ön plana almalıyız.
Sürdürülebilir şehircilik anlayışında, ekonomik olarak iyileşme hedeflenirken, çevreye ve sosyal sisteme zarar verilmemesi, yoksulluğun yok edilmesi, kaynakların korunması, artırılması ve etkili kullanılması, sosyal ve kültürel kalkınmanın göz ardı edilmemesi vardır.
Yani Balıkesir olarak, artık doğru planlamaları yapmak zorundayız.

Nereden başlamalıyız, nasıl bir yol haritası çıkarmalıyız?
Kırsaldan şehir merkezine göç alan bir şehir olarak, durum analizleri yapmalı, Sürdürülebilir Şehir Balıkesir olmak adına gelecek senaryoları yazmalı, yaratmalıyız.
Bahsi geçen projeyle, “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız? “sorusuna yanıtlar aranmakta ve Balıkesir’imizin de içinde olduğu şehirlerimizin sürdürülebilir olmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Şehrimizin de Sürdürülebilir bir şehir olabilmesi ve anılması için üzerine konuşulacak temel konular olarak şunları belirtebiliriz;
• Şehirlerin çevre üzerindeki etkilerinin, ‘’İklim Değişikliği, Döngüsel Ekonomi, Atık Yönetimi, Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetimi, Sürdürülebilir Ulaşım, Yönetişim ve Yerel Çevresel Planlama’’ başlıklarının tartışılması;
• Sürdürülebilir şehir göstergeleri dikkate alınarak hareket edilmesi;
• Paydaşların bir araya getirilerek, paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve katılımcılığın artırılması;
• Sürdürülebilir şehirlerin finansmanında farklı paydaşların rolleri ve finansman modellerinin paylaşılması;
• Kent yönetiminde, kamu yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin vurgulanması;
• Kent Konseyi yapısının güçlü kılınması ve sürdürülebilir projeler üretir hale getirilmesi;
• Avrupa ülkeleri iyi uygulama örnekleri üzerinden Türkiye’deki gelişme alanlarının değerlendirilmesi.

Bu farklı ama birbirini tamamlayıcı konuların konuşulması, tartışılması ve bütüncül bir uygulamaya geçilmesi bizlere Balıkesir’i sürdürülebilir bir şehir olarak inşa etmemizin yolunu açacaktır.
Daha da ötesinde, başka şehirlerin sürdürülebilir şehir olarak inşası için ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki girişimlerle iş birliği olanaklarını ve iyi uygulama örneklerinden birisi olmamızı sağlayacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

UA-76219985-1