GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)            1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/55...

Taylan TOPRAK
Taylan TOPRAK Tüm Haberleri

BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

(GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)
          
1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/55 adresindeki işyeri, 13.09.2023 tarih ve 957 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.160,00-TLdir.


2-
Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:19/38 adresindeki işyeri, 13.09.2023 tarih ve 956 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.160,00-TLdir.


3-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar yeri ve Yaşam alanındaki çay ocağı yanı 110-A/31 adresindeki işyeri, 06.09.2023 tarih ve 891 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 10.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 10.800,00-TLdir.


4-Mülkiyeti Belediyemize ait Şirinçavuş Mahallesi 125 ada 137 parselde 6.106,25 m2 tarla , 04.10.2023 tarih ve 1058 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 3.000,00-TL muhammen kira bedellinin peşin ödemek şartı ile  ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 270,00-TLdir.


5-Mülkiyeti Belediyemize ait Kuşcenneti Mahallesi 104 ada 12 parselde 1.956,19 m2 arsa (ticaret alanı) , 27.09.2023 tarih ve 1034 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 15.000,00-TL muhammen kira bedellinin peşin ödemek şartı ile  ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.350,00-TLdir.


6-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Keçili Çiftliği mevkiinde içerisinde Maliye Hazinesi Mülkiyetinde Radyolink binası bulunan  4.440,42 m2 taşınmazın geri kalan 3.440,42 m2 kısmı, 06.09.2023 tarih ve 894 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 3.500,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 3.780,00-TLdir.


7-
Mülkiyeti Belediyemize ait Doğruca Mahallesinde Eski Köy Kahvesi camisi önündeki Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki alana  ATM Ünitesi kurulmak üzere , 06.09.2023 tarih ve 893 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 500,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 540,00-TLdir.


8-Mülkiyeti Belediyemize ait 100.Yıl Mahallesi 1220 Sokak ile 1609 Sokak kesişme noktasında bulunan 4.240 m2 park alanı üzerine kurulu Halı Saha , yanındaki kafe ve tesisler ile hemen bitişiğindeki 7.765 m2 alan üzerine kurulu park alanı, yeşil alanları koruyup , muhafaza etmek ve bakımlarını bizzat yapmak kaydı ile, 06.09.2023 tarih ve 892 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 5.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 5.400,00-TLdir.


9-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 199 ada 152 parsel 90 ağaçlık zeytinlik,    20.09.2023 tarih ve 1012 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 8.310,00-TL muhammen kira bedelini peşin ödemek şartı ile ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 748,00-TLdir.


10-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 502 ada 4 parsel 35 ağaçlık zeytinlik,    20.09.2023 tarih ve 1012 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl senelik 3.824,00-TL muhammen kira bedelini peşin ödemek şartı ile ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.
         Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 345,00-TLdir.


            Taşınmazların ilk ihaleleri 01/11/2023 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 08/11/2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50 TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin;
Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
İlan olunur.

Aydın YAĞAR
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı

 

#ilangovtr

Basın No ILN01912941

23 Eki 2023 - 00:00 Balikesir/ Bandirma- Resmi İlanlar

Son bir ayda egegundem.com.tr sitesinde 1.641.546 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ege Gündem Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ege Gündem Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ege Gündem Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ege Gündem Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.