Balıkesir Haber Girişi: 08.03.2021 - 00:27, Güncelleme: 01.01.1970 - 02:00

Çevrecilerden CHP’ye “Dikici” tepkisi

 

Çevrecilerden CHP’ye “Dikici” tepkisi

Balıkesir’den altı, İzmir’in Bergama ilçesinden bir çevreci kuruluş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Cengiz Dikici’nin bölgedeki madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden kesin ihraç edilmesine yaptıkları basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.
Ar-Çep,  Ayvalık Tabiat Platformu, Balçep, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu ve Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından ortaklaşa yapılan yazılı açıklamada, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2019 tarihli toplantısının 81. gündem maddesinin oylanmasında önergeye karşı oy verdiği için ‘madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı’ gerekçesi ile Sayın Süleyman Cengiz Dikici hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması açılmış ve soruşturma sonunda Sayın Dikici’nin CHP’den ihracına karar verilmiştir. Kabul edilemez bir karar olan Sayın Cengiz Dikici’nin partiden ihracını neden   haksız bulduğumuzu anlatabilmemiz için öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 19.11.2019 tarihli toplantının 81. Gündem maddesi hakkında kısa bir görüş bildirmek doğru olacaktır. Söz konusu gündem maddesi, bir grup CHP’li meclis üyesinin Kazdağı’nda ve (önergeye belli ki son anda, kalemle yazılarak eklenmiştir) Madra Dağı’nda faaliyet gösteren madenlerin denetlenerek halk sağlığına etkilerinin incelenmesi konusunda verdiği bir önergedir. Önerge çevre komisyonuna havale edilmiş, komisyon tarafından yapılan/yaptırılan incelemeler sonucunda ise toplantının 81. gündem maddesine dayanak olan rapor düzenlenmiştir.”denildi.   RED OYU VEREN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİLER Açıklamada, “Rapor ne yazık ki sunulan önergedeki beklentileri karşılamaktan ve kabul edilebilir olmaktan çok çok uzak bir rapordur. Önerge ile talep edilen, madenlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması iken komisyonda oy birliği ile kabul edilen raporun ilk iki maddesi göstermektedir ki işletmenin sadece mevzuata uygunluğu yönünden denetlemesi yapılmıştır. Oysa asıl itiraz edilmesi ve değiştirilmesi konusunda ısrarcı olunması gereken husus ülkemizdeki madencilik yasalarıdır, bu konudaki mevzuattır. Yerel yönetimler ve yönetimlerin önemli bir organı olan belediye meclislerindeki ilerici, çağdaş ve halkçı yönetim anlayışını temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi’nden asıl beklentimiz yasa koyucuya ve yürütmeye bu yönde etki ederek, halkın çıkarları doğrultusunda doğayı ve yaşamı koruyacak maden yasalarının yürürlüğe girmesini sağlamalarıdır. Doğayı katleden maden şirketlerinin yürürlükteki sakat mevzuata uygunluğunun denetimi, olsa olsa iş yapıyor görünme kaygısının bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise ‘iş yapıyor görünmek’ gibi bir kaygısı olamaz, olmamalıdır. Raporun 3. ve son maddesi ise ‘… gerçekleşen teknik ziyarette, madencilik faaliyetlerin yürütülmesi hususunda olumsuz bir durum görülmediği;’  ifadesi ile TÜMAD Madencilik A.Ş.’nin faaliyeti ile ilgili olarak hiçbir olumsuz yan görünmediğini beyan etmektedir ki bu cümle bile gündem maddesine olumlu oy veren 81 meclis üyesinin bu aşamadan sonra TÜMAD’a itiraz etmeyeceğinin/edemeyeceğinin açık bir beyanıdır. Korkunç olanı ise bu raporun bundan sonraki tüm itirazlara karşı Tümad Madencilik Şirketi tarafından delil olarak kullanılacak olmasıdır. Yani meclis gündeminin 81. Maddesine Evet oyu veren 81 meclis üyesi, gündem maddesine dayanak oluşturan o korkunç raporu da onaylamış olduklarından, TÜMAD’ın eline deyim yerindeyse ‘kapı gibi’ bir “İbraname”, bir ‘Aklama Belgesi’ vermişlerdir. Raporun 4. Maddesi ise raporun hangi mantık ve yöntemle hazırlandığını açıkça göz önüne sermektedir. 4. Madde aynen şöyledir; ‘İlgili tesiste hava ve toz emisyonları, su, toprak, gürültü, bio-çeşitlilik ve titreşim yönetimindeki sistem ve süreçlerde, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitle uyulduğu ve üretim süresince periyodik çevresel ölçümlerin (…) yapıldığı, Çevre Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere uygun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesinin amaçlandığının (buraya lütfen dikkat) ilgili tesis yetkilileri tarafından beyan edildiği…’ Yani anlaşılan odur ki rapor, denetlenen firmanın beyanına dayanılarak hazırlanmıştır. Çok açıktır ki, meclise bir tuzak kurulmuş, CHP’li üyelerin iyi niyetle verdikleri önergeye dayanak olacak korkunç bir rapor da bu iyi niyet kullanılarak meclisten geçirilmiştir. Bu kötü oyunu fark ederek tuzağa düşmeyen ve önergeye Red oyu veren meclis üyeleri Sayın Ahmet Erkal’a, Sayın Ayhan Halil’e ve Sayın Süleyman Cengiz Dikici’ye bir kez daha minnet duygularımızı sunarız.” ifadeleri yer aldı.   “CENGİZ DİKİCİ’NİN YANINDAYIZ” Çevreci örgütlerin yaptıkları açıklamada, “Öncelikle bilinmelidir ki, ekoloji mücadelesi veren platform ve derneklerin hiç bir siyasi partinin iç işlerine müdahale etmek gibi bir derdi yoktur. Ancak gelinen noktada Sayın Cengiz Dikici’nin partiden ihracı sadece bir siyasi partinin iç işi olarak algılanamayacak kadar derin ve çok açılı bir konudur. Sayın Dikici, söz konusu önergeye red oyu vererek konuya siyasi değil bilimsel bakabildiğini, ekolojik hassasiyete ve rantçı değil, halkçı bakış açısına sahip, yürekli bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Böylesine yürekli, doğru bakıp doğru görebilen siyaset insanlarının mensubu oldukları siyasi partilerden uzaklaştırılmaları değil, o partilerde etkin görevlere layık görülmeleri gerekir.  Öte yandan, bu ihraç kararı, karara neden olan olaya bakıldığında şunu düşündürmektedir; TÜMAD’a dokunan yanar mı?  Bizler,  Sayın Cengiz Dikici’nin haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu ve hep yanında duracağımızı bildiririz. Halk, Sayın Dikicinin ihracı konusunda takdir hakkını elbette günü gelir kullanır. TÜMAD Madra’dan defol” ifadelerine yer verildi. SUAT SALGIN (AYVALIK)
Balıkesir’den altı, İzmir’in Bergama ilçesinden bir çevreci kuruluş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Cengiz Dikici’nin bölgedeki madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nden kesin ihraç edilmesine yaptıkları basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

Ar-Çep,  Ayvalık Tabiat Platformu, Balçep, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu ve Kazdağı Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından ortaklaşa yapılan yazılı açıklamada, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.11.2019 tarihli toplantısının 81. gündem maddesinin oylanmasında önergeye karşı oy verdiği için ‘madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı’ gerekçesi ile Sayın Süleyman Cengiz Dikici hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin soruşturması açılmış ve soruşturma sonunda Sayın Dikici’nin CHP’den ihracına karar verilmiştir. Kabul edilemez bir karar olan Sayın Cengiz Dikici’nin partiden ihracını neden   haksız bulduğumuzu anlatabilmemiz için öncelikle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 19.11.2019 tarihli toplantının 81. Gündem maddesi hakkında kısa bir görüş bildirmek doğru olacaktır. Söz konusu gündem maddesi, bir grup CHP’li meclis üyesinin Kazdağı’nda ve (önergeye belli ki son anda, kalemle yazılarak eklenmiştir) Madra Dağı’nda faaliyet gösteren madenlerin denetlenerek halk sağlığına etkilerinin incelenmesi konusunda verdiği bir önergedir. Önerge çevre komisyonuna havale edilmiş, komisyon tarafından yapılan/yaptırılan incelemeler sonucunda ise toplantının 81. gündem maddesine dayanak olan rapor düzenlenmiştir.”denildi.

 

RED OYU VEREN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Açıklamada, “Rapor ne yazık ki sunulan önergedeki beklentileri karşılamaktan ve kabul edilebilir olmaktan çok çok uzak bir rapordur. Önerge ile talep edilen, madenlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin araştırılması iken komisyonda oy birliği ile kabul edilen raporun ilk iki maddesi göstermektedir ki işletmenin sadece mevzuata uygunluğu yönünden denetlemesi yapılmıştır. Oysa asıl itiraz edilmesi ve değiştirilmesi konusunda ısrarcı olunması gereken husus ülkemizdeki madencilik yasalarıdır, bu konudaki mevzuattır. Yerel yönetimler ve yönetimlerin önemli bir organı olan belediye meclislerindeki ilerici, çağdaş ve halkçı yönetim anlayışını temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi’nden asıl beklentimiz yasa koyucuya ve yürütmeye bu yönde etki ederek, halkın çıkarları doğrultusunda doğayı ve yaşamı koruyacak maden yasalarının yürürlüğe girmesini sağlamalarıdır. Doğayı katleden maden şirketlerinin yürürlükteki sakat mevzuata uygunluğunun denetimi, olsa olsa iş yapıyor görünme kaygısının bir sonucudur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ise ‘iş yapıyor görünmek’ gibi bir kaygısı olamaz, olmamalıdır. Raporun 3. ve son maddesi ise ‘… gerçekleşen teknik ziyarette, madencilik faaliyetlerin yürütülmesi hususunda olumsuz bir durum görülmediği;’  ifadesi ile TÜMAD Madencilik A.Ş.’nin faaliyeti ile ilgili olarak hiçbir olumsuz yan görünmediğini beyan etmektedir ki bu cümle bile gündem maddesine olumlu oy veren 81 meclis üyesinin bu aşamadan sonra TÜMAD’a itiraz etmeyeceğinin/edemeyeceğinin açık bir beyanıdır. Korkunç olanı ise bu raporun bundan sonraki tüm itirazlara karşı Tümad Madencilik Şirketi tarafından delil olarak kullanılacak olmasıdır. Yani meclis gündeminin 81. Maddesine Evet oyu veren 81 meclis üyesi, gündem maddesine dayanak oluşturan o korkunç raporu da onaylamış olduklarından, TÜMAD’ın eline deyim yerindeyse ‘kapı gibi’ bir “İbraname”, bir ‘Aklama Belgesi’ vermişlerdir. Raporun 4. Maddesi ise raporun hangi mantık ve yöntemle hazırlandığını açıkça göz önüne sermektedir. 4. Madde aynen şöyledir; ‘İlgili tesiste hava ve toz emisyonları, su, toprak, gürültü, bio-çeşitlilik ve titreşim yönetimindeki sistem ve süreçlerde, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerdeki yaptırım ve limitle uyulduğu ve üretim süresince periyodik çevresel ölçümlerin (…) yapıldığı, Çevre Bakanlığı’na ve kredilendirme kuruluşlarına verilen taahhütlere uygun ve yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uygunluğun sağlanması ve devam ettirilmesinin amaçlandığının (buraya lütfen dikkat) ilgili tesis yetkilileri tarafından beyan edildiği…’ Yani anlaşılan odur ki rapor, denetlenen firmanın beyanına dayanılarak hazırlanmıştır. Çok açıktır ki, meclise bir tuzak kurulmuş, CHP’li üyelerin iyi niyetle verdikleri önergeye dayanak olacak korkunç bir rapor da bu iyi niyet kullanılarak meclisten geçirilmiştir. Bu kötü oyunu fark ederek tuzağa düşmeyen ve önergeye Red oyu veren meclis üyeleri Sayın Ahmet Erkal’a, Sayın Ayhan Halil’e ve Sayın Süleyman Cengiz Dikici’ye bir kez daha minnet duygularımızı sunarız.” ifadeleri yer aldı.

 

“CENGİZ DİKİCİ’NİN YANINDAYIZ”

Çevreci örgütlerin yaptıkları açıklamada, “Öncelikle bilinmelidir ki, ekoloji mücadelesi veren platform ve derneklerin hiç bir siyasi partinin iç işlerine müdahale etmek gibi bir derdi yoktur. Ancak gelinen noktada Sayın Cengiz Dikici’nin partiden ihracı sadece bir siyasi partinin iç işi olarak algılanamayacak kadar derin ve çok açılı bir konudur. Sayın Dikici, söz konusu önergeye red oyu vererek konuya siyasi değil bilimsel bakabildiğini, ekolojik hassasiyete ve rantçı değil, halkçı bakış açısına sahip, yürekli bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Böylesine yürekli, doğru bakıp doğru görebilen siyaset insanlarının mensubu oldukları siyasi partilerden uzaklaştırılmaları değil, o partilerde etkin görevlere layık görülmeleri gerekir.  Öte yandan, bu ihraç kararı, karara neden olan olaya bakıldığında şunu düşündürmektedir; TÜMAD’a dokunan yanar mı?  Bizler,  Sayın Cengiz Dikici’nin haklı mücadelesinde yanında olduğumuzu ve hep yanında duracağımızı bildiririz. Halk, Sayın Dikicinin ihracı konusunda takdir hakkını elbette günü gelir kullanır. TÜMAD Madra’dan defol” ifadelerine yer verildi.

SUAT SALGIN (AYVALIK)

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve egegundem.com.tr sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.