EGE GÜNDEM GAZETESİ

Balıkesir Büyükşehir Ana Hizmet Binasına Kavuşacak

Balıkesir Büyükşehir Ana Hizmet Binasına Kavuşacak
20 views
26 Haziran 2016 - 23:40

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yapımı için harekete geçildi. Başkan Uğur’un talimatıyla start verilen çalışma kapsamında, 2.Sakarya Mahallesi’nde yapılması planlanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası için mimari proje yarışması başlatıldı.

BİRİNCİYE 100 BİN TL
TOPLAM ÖDÜL 370 BİN TL

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2.Sakarya Mahallesi’nde mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan arsaya hizmet binası yapacak. Söz konusu çalışma için bir proje yarışması da başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül 2016 tarihinde katılımların sona ereceği yarışmada birinci gelecek olan projeye tam 100 Bin TL para ödülü verecek.

BALIKESİR MEGA PROJELERİN KESİŞTİĞİ YERDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması hakkında bilgi veren ve yarışmaya katılacak olanlara başarı dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, insanlara daha iyi hizmet verebilmek ve çalışmaların verimliliği açısından yeni hizmet binasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Türkiye’nin geleceğinde parlayan şehirlerden biri olduğunu vurguladığı Balıkesir’in aynı zamanda mega projelerin de kesiştiği noktada bulunduğunu, şehrin belli bir vizyon çerçevesinde bütüncül olarak yeniden planlandığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Balıkesir ilimiz ülke çapında gelişmekte olan altyapı ve ekonomik potansiyelleri ile Türkiye’nin geleceğinde parlayan şehirlerden biri olmaya adaydır. Balıkesir İzmit Körfez Geçişi ile İstanbul – İzmir Otoyolu; İstanbul – İzmir yüksek hızlı tren aksı, lojistik merkezler ve Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi mega projelerin kesişimin de yer almakta, 20 milyon kişinin yaşadığı Marmara Havzasının gelişiminde stratejik konumda bulunmaktadır. Balıkesir İli; sanayi, turizm, tarım ve ulaşım sektörleri ile coğrafi konumunun getirdiği avantajlar çerçevesinde belirli bir vizyon çerçevesinde bütüncül olarak yeniden planlanmaktadır. 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulmuş ve ilin bütün sınırları Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir” dedi.

YENİLİKÇİ, İDEAL, GELENEKSEL DEĞERLERE IŞIK TUTAN BİR BALIKESİR İÇİN..

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir’in Büyükşehir ilan edilmesi ve İl’in bütün sınırlarının Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmesinden itibaren gerek kent merkezinde gerekli dönüşümün ve dinamizmin sağlanması gerekse de geleceğinin il bütünü dâhilinde hizmetlerin hakça ve adaletli olarak dağıtılmasının Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak ana görevi olduğunu belirtti. Başkan Uğur, “Bu bağlamda; yenilikçi, ideal, geleneksel değerlerin geleceğine ışık tuttuğu bir Balıkesir için, büyükşehir hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ihtiyacı gündemdedir. Kentsel hizmetlerin sağlanmasının yanı sıra bir sosyal yaşam merkezi olarak halkı ile bütünleşebilen evrensel değerleri uhdesinde barındıran bir hizmet binası için bilimsel ve estetik anlamda en doğru projenin hayat geçirilmesi için yarışma yolu tercih edilmiştir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası için, mevcut durumda sıkışık vaziyetteki kent merkezini rahatlatmak adına üst ölçekli planlarda yeni alt merkezlerin kurgulandığı bir gelişme bölgesinde kente bütünüyle hâkim bir konum seçilmiştir” diye konuştu.

BALIKESİR’E ÖNEMLİ BİR SİLUET DEĞERİ KAZANDIRACAK

Başkan Uğur, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası için düzenlenen mimari proje yarışmasından iyi sonuçlar beklediklerini ifade etti. Proje yarışmasına katılacak olan tasarımcılardan beklentilerini ifade eden ve yarışma sürecinde tüm katılımcılara başarı dileyen Başkan Uğur, şunları kaydetti:

“Tasarımcılardan temelde; çağın hizmet gereksinimlerine cevap verebilecek bir organizasyon yapısı olan, yapılı ve doğal çevreye duyarlı tasarım ilkelerinin benimsendiği, belediye hizmetlerinin yanı sıra halk için sosyal bir merkez ve çekim alanı niteliği taşıyacak, bulunduğu konum itibariyle Balıkesir’e önemli bir siluet değeri kazandıracak bir yapı beklenmektedir. Sizlerin bu yarışma kapsamında; tarihinden, mimari mirasından, halkına hizmet aşkından yola çıkan şiarı projenize ışık tutmalıdır. Yukarıda zikrettiğimiz hassasiyetlerimizin varlığı çerçevesinde geniş dimağlarınızdan çıkacak projeleri görmek, en akılcı, en akla yatkın bulunacak projenin seçildiği akabinde yapıldığı günlerin heyecanı içerisindeyiz. Başta emeğinize, yüreğinize, ellerinize daha şimdiden teşekkürlerimi sunarken siz katılımcılarımıza yaşam boyu mutluluklar diliyorum.”

YARIŞMA BİLGİLERİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’na katılımla ilgili şartname ve diğer bilgilere belediyenin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.
SERBEST ULUSAL, MİMARİ PROJE YARIŞMASI
Bu yarışma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlendi.

YENİ BİNA KARESİ İLÇESİNDE YÜKSELECEK
Yarışma arsası Balıkesir ili Karesi ilçesi, 2. Sakarya mahallesi sınırları içinde olup mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Proje alanının uygulama görmemesi nedeniyle ada parsel numarası bulunmadığı, 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması yapıldıktan sonra yeni ada parsel numarası verileceği bildirildi. Yarışmanın yerinin bit.ly/balikesiryarismasi web adresinden görülebileceği açıklandı. Yarışma konusu ise; bu alanda yapılacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarımı.

KATILIM KOŞULLARI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’na katılım koşulları şu şekilde açıklandı;

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.”

YARIŞMA TAKVİMİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’nın takvim süreci şu şekilde işliyor;

“Yarışmanın ilanı:24 Haziran 2016, Cuma. Soru sormak için son tarih:21 Temmuz 2016, Perşembe. Cevapların ilanı:25 Temmuz 2016, Pazartesi. Projelerin teslimi:27 Eylül 2016, Salı, 17:00. Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 29 Eylül 2016, Perşembe. Jüri çalışması başlangıcı:1 Ekim 2016, Cumartesi. Kolokyum:8 Ekim 2016, Cumartesi, 13:00.”

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın mimari proje yarışmasında görev alacak Jüri Üyeleri ve Raportörlerin isim ve unvanları ise şöyle;
“Danışman Jüri Üyeleri: Ahmet Edip Uğur (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Ali Özerk (Mimarlara Odası Başkanı), Mehmet Ali Ergin (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı), Ahmet Seydanlıoğlu (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı), Serkan Sınmaz (Şehir plancısı), Ceyda Özbilen (Peyzaj mimarı), Ömer Yılmaz (Mimar). Asli Jüri Üyeleri: Alişan Çırakoğlu (Mimar), Deniz Dokgöz (Mimar), Can Elmas (Mimar). Ebru Erdönmez Dinçer (Mimar-Jüri Başkanı), Özcan Uygur (Mimar), Kerem Yazgan (Mimar), Hasan Elçi (İnşaat mühendisi). Yedek Jüri Üyeleri: Evren Başbuğ (Mimar), Dilek Ekşi Akbulut (Mimar), Onur Yüncü (Mimar), Gürkan Özcan (İnşaat mühendisi). Raportörler: Aytekin Aktan (İnşaat teknikeri), İlknur Karabulut (Mimar), Elif Demiroğlu (Şehir plancısı).”

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Mimari Proje Yarışması’nın sonucunda birinci ve diğer dereceye giren tasarımcılara ciddi ölçüde nakit para ödülü verilecek. İşte ödüller ve ödeme şekli;
“1.Ödül: 100.000 TL. 2. Ödül: 70.000 TL. 3. Ödül: 50.000 TL. 1. Mansiyon: 30.000 TL. 2. Mansiyon: 30.000 TL. 3. Mansiyon: 30.000 TL. 4. Mansiyon: 30.000 TL. 5. Mansiyon: 30.000 TL.”

Satınalma olarak kullanılmak üzere jüri emrine 20.000 TL ayrıldığı bildirildi. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, belirtilen ödül ve mansiyon tutarlarının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödeneceği bilgisi verildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

UA-76219985-1