EGE GÜNDEM GAZETESİ

Aydınlıoğlu: “Her Alanda Dünyaya Açılıyoruz”

Aydınlıoğlu: “Her Alanda Dünyaya Açılıyoruz”
12 views
16 Haziran 2016 - 11:31

Ak Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Maarif Vakfı Kanun tasarısı üzerine Genel Kurulda konuşma yaptı.
Aydınlıoğlu konuşmasında şöyle konuştu: “Değerli milletvekili arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçinde bulunduğumuz rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazanı şerifinizi de tebrik ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin, Allah bizi birlikten, beraberlikten ayırmasın. İnşallah, nice yıllar yüce milletimizin birlik, beraberlik içerisinde mübarek ramazanları ifa etmesini Allah nasip etsin. Değerli arkadaşlarım, bugün görüşmekte olduğumuz Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, bence, çıkarmakta geç bile kaldığımız bir tasarıdır. Türkiye’miz gün geçtikçe her alanda dünyaya açılmaktadır. Büyük ve güçlü ülkeler diğer ülkelerdeki etki alanlarıyla anılmaktadırlar. Bugün 168 ülkede temsilciliklerimiz var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim hizmetlerini karşılamamız gerekiyor. Yurt dışında 65 okulumuz, 14.200 öğrencimiz, 680 öğretmenimiz var. Dünyadaki büyük ve güçlü ülkelerin yaptığı işlerin başında, başka ülkelerde yaptıkları eğitim yatırımlarını görüyoruz. İspanyolların Cervantes Enstitüsü, Almanların Goethe Enstitüsü, İngilizlerin British Council Enstitüsü, Amerikalıların yine yıllardan beri ülkemizde de hizmet verdiği Robert Koleji bunun örnekleri arasında. Yıllardır bu enstitüler aracılığıyla kendi devletlerinin desteğinde kendi kültürlerini öğretiyorlar. Güçlü ülkelerin aynı zamanda diğer toplumlarla ve ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmek için kullandıkları en önemli diplomasi dışı alan eğitim ve kültür alanında görülmekte. İşte, Maarif Vakfımız da dilimizi, kültürümüzü, ayrıca sahip olduğumuz kadim insani değerleri dünyanın her coğrafyasına taşıyacak olan bir kurum olarak yurt dışında hizmet verecektir. Değerli arkadaşlarım, Yunus Emre Vakfı da tıpkı bu kanunla kurulacak olan vakıf gibi ilk kez 2007 yılında yine bu Mecliste kuruldu. Ben o zamanlar da Millî Eğitim Komisyonundaydım, bu vakfın kuruluşunda görev aldık. O vakfın amacı, yurt dışında Türk kültürümüzü, dilimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi ve medeniyetimizi dünyaya tanıtmaktı. Bugün, çok şükür, dünyada 40’ın üzerinde ülkede yapılanmasını tamamlamış Yunus Emre Vakfı aracılığıyla Türk kültürünü, dilini tanıtma faaliyetlerini fevkalade sürdürmekteyiz. Yine, TİKA vasıtasıyla ülkemiz, yurt dışındaki ecdat yadigârı tarihî ve kültürel mirasımıza sahip çıkma fırsatı bulmuştur. TİKA, Afrika ve Orta Doğu’da 670 adet, Balkanlarda ve Orta Asya’da 404 adet, Kafkaslar ve Merkezî Asya’da 475 adet eseri onarmış, yıkılıp yok olmaya yüz tutmuş bütün dünyadaki Türk ve İslam eserlerini ayağa kaldırmıştır, oralarda yaşayan halkları da mutlu etmiştir. Şimdi, değerli arkadaşlar, biz hangi yasayı getirsek muhalefet partilerimiz karşı çıkıyor. Ama bir gerçek var, Allah aşkına, TİKA kurulmadan önce yurt dışında o ecdat yadigârı güzelim eserlerimize hiç el uzatan oldu mu yıllarca? Çürümeye, yıkılmaya, yok olmaya yüz tutan eserlerimize el uzatan oldu mu? Maalesef olmadı. Keşke çok daha önce buralara el uzatabilseydik. Şimdi görüştüğümüz bu Maarif Vakfı hangi hizmetleri verecek, biraz da onlara bakalım hep beraber: Okul öncesi eğitim, ilköğretim hizmetleri, ortaöğretim hizmetleri, yükseköğretim kurumlarının açılma hizmetleri, yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri, kültür merkezleri gibi tesisleri kurmak; kütüphane, laboratuvar, sanat ve spor tesisleri kurmak; öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak; yurt, pansiyon, lojman gibi tesisleri kurmak; eğitim amaçlı İnternet sitesi ve yayın organlarını kurmak; eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yaymak için çalışmalar yapmak, eğitim kurumlarını satın almak, devralmak, kiralamak; öğrencilere eğitim materyalleri desteği sağlamak; eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık, akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek olan kadroları yetiştirmek amacıyla eğitim tesisleri kurmak; eğitim programlarını düzenlemek. Değerli arkadaşlarım, artık Türkiye’miz, çok şükür, eski Türkiye değil, güçlü bir Türkiye. 77 olan üniversite sayımız bugün 190’lara ulaştı. Nitelikli ve eğitimli insan sayımız çok çok yukarılara çıktı. Ülkemiz özellikle son dönemde yaptığı atılımlarla eğitim alanında büyük mesafeler katetmiş durumda. 24 milyonu bulan öğrenci sayımızla, 1 milyona yakın öğretmen ve çalışanıyla birlikte dünyadaki en büyük eğitim camiasına sahibiz. Eğitim sistemimiz sadece bizi ve dönemimizi ilgilendirmiyor, bizden sonraki nesilleri de ilgilendiriyor. 2002’de yurt dışında sadece 8 tane Türk okulu varken bugün 65 okulumuz var. Kısa sürede bu sayının çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Son dönemde Moğolistan’dan Afrika’ya kadar birçok ülke kendi ülkelerine Türkiye tarafından eğitim yatırımları yapılmasını istiyorlar. O yüzden, gelişen dünyada bu tasarı oldukça önemlidir. Dünyada diğer ülkeler bu işi genelde vakıflar aracılığıyla yapmaktadırlar. Yurt dışındaki 65 okulumuzun bir kısmı fiziksel mekân olarak, bir kısmı eğitimci istihdamı noktasında ve müfredatı konusunda istediğimiz noktada maalesef değildir. Bu konularla ilgili, ülke mevzuatına uygun ve rekabet edebilecek bir yapı oluşturma konusunda yeterli esnekliğe de maalesef sahip değiliz. Kimi ülkelerde mülkiyet mevzuatı yüzünden, kimi ülkelerde istihdam mevzuatı açısından yaşanılan sorunlar okullarımızın rekabet edebilmesini engellemektedir. Maarif Vakfıyla, okullarımızın gelişiminin önündeki engelleri kaldırarak yurt dışında benzer yapılarla rekabet edebilecek esnek ve güçlü bir yapıyı oluşturmaya mecburuz. Bu konuda önümüzdeki bir diğer ciddi engel de yurt dışındaki okullarımızdaki müfredat ve ders sistematiğidir. İlgili mevzuatın amir hükümleri gereğince, okullarımızın bulunduğu ülkelerin genel koşullarının, dillerinin, kültürlerinin müfredatımıza yerleştirilmesi ayrı bir özeni gerektirmektedir. Yine, o ülkenin eğitim mevzuatındaki zorlukları da yerine getirmekte bazen sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca, bu okullarımızın bulunduğu pek çok ülke resmî bir devlet girişimi olarak açılan bu okullara ihtiyatla yaklaşmaktadır. Yeni okul yapma izni, mülkiyet edinme hakkı, resmî öğretmen görevlendirme, çalışma izni, vize muafiyeti gibi pek çok alanda birçok bürokratik engelle de karşılaşabilmektedir. Huzurlarınızdaki Maarif Vakfı Kanun Tasarısı’yla tüm bu sıkıntıları inşallah aşacağız. Gerektiğinde yerel eğitimcilerden yararlanacağız, gerektiğinde ilgili ülkenin eğitim sistematiğine uygun müfredat programlarını hazırlayabileceğiz, gerektiğinde şirket kurarak bu kurumları işletebilme ve ilgili ülkelerdeki başka ülkelere ait yabancı okullarla rekabet edebilme şansını yakalayacağız. Değerli arkadaşlar, Balkanlardan Doğu Türkistan’a, Somali’den Kanada’ya kadar uzanan bu coğrafyada faaliyet göstermesi hedeflenen vakfımızın çalışmalarının bu zorlu yolculuğa bilgilerini, tecrübelerini, daha da önemlisi, gönüllerini katarak inşallah Türkiye adına başarılı projeler gerçekleştireceklerine yürekten inanıyorum. Bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen Millî Eğitim Bakanımız başta olmak üzere Bakanlık mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” Dedi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

UA-76219985-1