15 Nisan 2019 Pazartesi, 08:20
Serdar TOPRAKTEPE
Serdar TOPRAKTEPE susurluk10@gmail.com Tüm Yazılar

“BİLİNÇ EKSİKLİĞİ…”

“BİLİNÇ EKSİKLİĞİ…”

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında yaptırdığı, “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Değerlendirme Raporu”na göre, Balıkesir bölgesinin birinci öncelikli çevre sorunu, “su kirliliği olarak tespit edilmiş.

Ardından Hava kirliliği geliyor.

Atıklar, üçüncü derecede önemli çevre sorunumuz.

Gürültü kirliliği…

Toprak kirliliği…

Çevrenin tahribatı…

Erozyon…

Bunlar da bölgemizin diğer çevre sorunları olarak sıralanmış.

 

Böyle raporlar, bilimsel yaklaşımlar, sayısal veriler falan ilginizi çekmiyor biliyorum.

Ama…

Sahip olduğumuz doğal kaynakları…

Sahip olduğumuz değerleri korumak ve gelecek nesillere taşımak istiyorsak…

Eğer çözüm üretmek istiyorsak…

Olaya bilimsel yaklaşmalıyız.

Bu gibi veriler sorunlarımızı hem anlamamıza hem de önceliklendirmesini bilmemize yarar, temel bir hareket noktası belirler.

Raporun girişinde şöyle bir ifade var; “…Bütüncül bir yaklaşımdan ziyade yerel çevre sorunlarına halkın gösterdiği tepkiler kamuoyunu oluşturmaktadır…”

Yani çevre sorunlarına duyarlılık öncelikle yerelden başlıyor…

Çevresel sorunlara öncelikle bizler hassasiyetle yaklaşmazsak, sağlıklı bir toplum yapısı oluşturamayız.

 

Kirliliğin sebeplerine gelince…

Elimizde sayılara, grafiklere dökülmüş çevresel veri ve bilgiler var.

Bu sayısal verilerle kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum.

O yüzden sadece en önemli gördüklerimi belirteyim.

Birinci öncelikli çevre sorunumuz olan yer altı sularının kirliliğinin sebeplerinden en önemlilerinden biri; Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ilaç ve gübrenin aşırı ve yanlış kullanımı…

Üstelik bu aynı zamanda toprak kirliliğinin de en önemli sebebiymiş.

Rapora göre aşırı gübre kullanımı, aşırı tarım ilacı kullanımı hem sularımızı hem de topraklarımızı önemli ölçüde kirletiyor.

Sanayi tesislerinin atıksu arıtma sistemlerinin yetersiz olması da bir diğer önemli etken.

Atıklar diğer bir önemli çevre sorunu.

Balıkesir’de hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması, hayvansal atık miktarını da artırıyor. Bu atıkların bertarafı konusunda iki adet işletme faaliyet gösteriyor.

Ancak yetersiz kalıyorlar.

 

Peki, bu kirlilik nasıl önlenecek?

Raporda alınacak önlemler madde madde yazılmış yazılmasına ama tüm bu kirliliğin önlenmesinde karşılaşılan bazı güçlüklerden de bahsedilmiş.

Bunlardan en önemlilerinden biri, toplumda “bilinç eksikliği” olarak belirtilmiş.

Kurumsal ve yasal eksiklikler, yeterli denetim yapılamaması, mali imkânsızlıklar da diğer sebepler…

 

Daha güvenli, daha nitelikli yaşam alanlarına sahip olmamız bizlerin elinde.

Bunun yolu da toplum olarak bilinçli olmaktan geçiyor.

Tarlasını eken çiftçiden, atıklarını derelere döken işletmelere kadar hepimiz bilinçli olmalı, çevrenin korunması gerçeğini çok iyi anlamalıyız.

Çevreye verilen zararı ben bindiğimiz dalı kesmeye benzetiyorum.

Ve bu dalı kesersek ne olacağını düşünmek bile istemiyorum…

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Powered by MOYWEB