Belediye Meclisi 01 Ekim Pazartesi Toplanacak

29 Eylül 2018 Cumartesi, 12:56

Burhaniye Belediye Meclisi olağan Ekim ayı Toplantısı 01. Ekim Pazartesi günü saat 15.00 te belediye meclis salonunda toplanacak.
Belediye meclisi Ekim ayı olağan meclis toplantısı gündeminde Kasım Ayı meclis toplantısının saat ve tarihin belirlenmesi ile ilgili madde ile birlikte 12 maddeyi görüşecek. Toplantının ilk iki maddesi 2019 yılı mali gelir tarifesi olurken ikinci maddesi 2019 yılı ve takip eden iki yılın analitik bütçe tasarısı görüşülecek. Diğer maddelerse ise Eylül ayı olağan meclis toplantısında komisyonlara havale edilen maddeler var. 11. Madde ise mahalli idareler seçimine kadar görev yapacak olan komisyon seçimleri yapılacak. 12. Madde ise Kasım ayı meclis toplantısının tarih ve saati belirlenecek.
Meclis Gündemi şöyle:
1- Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülüp karara bağlanması.
2- Belediyemizin 2019 Mali Yılı ve takip eden iki yılın Analitik Bütçe Tasarısının görüşülüp karara bağlanması.
3- Eylül 2018 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediye Meclisinin 05/08/2018 tarih ve 2018/215 sayılı kararı ile Tahtacı Mahallesi Mezarlık yeri tahsisi yapılmış ancak mevzuat gereği süresi belirtilmediğinden kararda düzeltme yapılmasını içeren konu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
4- Eylül 2018 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna birlikte havale edilen Hisar Mahallesi Muhtarlığı tarafından Belediye Meclisinin 03/05/2018 tarih ve 2018/130 sayılı kararına yapılan itirazı içeren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
5- Eylül 2018 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen Balıkesir Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan Yat Limanı içerisinde devriye botu/karakol personeli için gerekli olan yanaşma yeri ve kara tesisi alanı tahsisi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
6- Eylül 2018 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna birlikte havale edilen 3194 sayılı İmar Kanununun 10. Maddesi kapsamında Belediyemizce hazırlanan ekli listede belirlenen kamulaştırılması gereken taşınmazların 5 yıllık imar programına dahil edilmesi ile ilgili hazırlanan ortak komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
7- Eylül 2018 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 5 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
8- Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
9- Satın alma talebinde bulunulan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi Ilıca Mevki 484 ada 9 parselde kayıtlı 385,40 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
10- Satın alma talebinde bulunulan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Pelitköy Mahallesi Ilıca Mevki 484 ada 3 parselde kayıtlı 317,41m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ve 484 ada 4 parselde kayıtlı 341,99 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi kapsamında süresi Mahalli İdareler Seçimine kadar olmak üzere ihtisas komisyonları seçimi.
a) Plan Bütçe Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
b) İmar Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
c) Çevre Trafik Komisyonu seçimi (5 Asil üye)
d) Sosyal Hizmetler Çocuk Kadın ve Engelliler Komisyonu (5 Asil üye)
e) Turizm Komisyonu (5 Asil üye)
f) Kırsal Alan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu (5 Asil üye)
12- Kasım 2018 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Powered by MOYWEB