Ayvalık’ta 5 Haziran çevre gününde BASKİ’ye tepki

06 Haziran 2018 Çarşamba, 12:13

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 5 Haziran Dünya Çevre Günü; ilçedeki kanalizasyon atıklarının arıtılmadan denize akıtılması iddialarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ binası önünde protesto gösterilerine sahne oldu.

Saat 11.00’de Ayvalık BASKİ binası önünde toplanan çevrecilerin arasında; Ayvalık Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Yelken İhtisas Kulübü, Ayvalık Mimarlar Odası, Pir Sultan Abdal Derneği, Tabipler Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, AYVADA Sanat Merkezi, Ayvalık Giritliler Derneği, Türkiye Yardımsevenler Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ayvalık Turizm Tanıtma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Büro Emekçileri Sendikası, Ayvalık Hayvan Hakları Derneği, Birleşik Haziran Hareketi, Emekli – Sen, Ayvalık TEMA, Sanata ve Eğitime Destek Derneği, Türk Eğitim – Sen, Ayvalık Atletizm Spor Kulübü, Ayvalık Sanat Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Anneler Derneği, Ayvalık Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü, Ayvalık Park Forumu, Ayvalık Otelciler Pansiyoncular Derneği, Vatandaşın Yeri, Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, AYKÜSAD, TEMAD, KASAİD, Eğitim- Sen, AYTUGEB, Ayvalık – ARGE, Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği, Eğitim – İş, Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği temsilcileriyle, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ile CHP Balıkesir Milletvekili adayı Dr. Neşe Zengin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve CHP’liler de destek verdi.
BASKİ’nin ilçenin atık sularını Şirinkent’te bulunan arıtma tesisini çalıştırmadan direkt denize boşaltmasına tepki gösteren kalabalık vatandaş topluluğunun arasında; Engürü Sitesi’nde ikamet eden 2 genç de “Yiğidi öldür hakkını yeme! Yeni Derin Deşarj hattı için, daha temiz deniz için Teşekkürler BASKİ, Teşekkürler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi” yazılı bir pankartla destek vermesi de dikkatlerden kaçmadı.
Eylemde açıklamalarda bulunan Türkiye Kent Konseyleri Platformu Ege-Güney Marmara Çevre Komisyonu dönem sözcüsü ve Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler tarafından 5-16 Haziran 1972 tarihlerinde, 113 ülkenin katılımıyla Stockholm‘de düzenlenen Çevre Konferansında dünyanın doğal dengesinin korunması için insan ve doğal varlıklara öncelik veren bir anlayışın egemen olması gereği ile ortaya konan “Dünya Çevre Günü”, her yıl farklı bir tema ile çevre sorunlarına farkındalık oluşturmayı amaçladığını hatırlattı.
Karayelli yaptığı açıklamada, “Kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme ile birlikte geri dönülmez boyutlara ulaşan çevresel tahribatlar; denizlerimizi, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı, doğal sit alanlarımızı yok ediyor, bizleri altyapısı yetersiz, sağlıksız koşullarda yaşadığımız, gürültülü kent yaşamlarına mahkûm ediyor. Ülkemizde son yıllarda korkunç bir ivme kazanan rant hırsı ile kontrolsüz yapılaşma ve sanayi süreçleri; kentlerimizde yaşam alanlarımızda doğal varlıklarımızın kaybolmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmesine, geri dönülemez boyutta çevre felaketlerine yol açıyor. Ülkemizin her bölgesinde hunharca yürütülen çalışmalar; yapılaşma, sanayi, madencilik faaliyetleri, doğal sit alanlarının statülerinin değiştirilmesi, orman, zeytin, tarım mevzuatlarında yapılan değişiklikler, doğal yaşam alanlarımızı ve çevre sağlığımızı korumakla yükümlü idareciler ve yöneticiler tarafından yasa yolu ile meşrulaştırılırken yaşamımıza sahip çıkmak bizler için vazgeçilmez bir mücadele olarak devam etmektedir. Ege ve Güney Marmara bölgelerimizde, Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık yöresinde deniz talanına kadar uzanan madencilik faaliyetleri, balık çiftlikleri, yetersiz altyapıdan kaynaklanan deniz kirliliği, Ayvalık Tabiat Parkı statülerinde yapılmak istenen değişikliklere karşı mücadele sürüyor.” dedi.
Filiz Karayelli’nin açıklamasının ardından konuşan Ayvalık Çevre Derneği Başkanı Havva Taylan Ayvalık’ın Şirinkent’te bulunan arıtma tesisi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile tesisi işleten firma arasındaki anlaşmazlığın hukuki arenada sürdüğünü belirterek, Bu hukuk mücadelesi sürerken ekosistemimiz zarar görüyor. Soruyoruz; bu davada suçlu deniz mi, denizde yaşayan canlılar mı, geçimini sağlayan balıkçılar mı, ilçemize gelen turistler mi, Ayvalık’ta yaşayan halk mı? Cezayı kime kesiyorsunuz?” diye sordu.
Tüm yetkililerin; canlı yaşamını hiçe sayarak Anayasa’nın kendilerine vermiş olduğu temiz bir çevrede yaşama hakkını ihlal ettiğini savunan Havva Taylan, “”Tekrar ediyoruz. Bizler Ayvalık halkı olarak çevre ve halk sağlığını göz önüne alarak, arıtma merkezinin derhal faaliyete geçmesini, Ayvalık merkez ve Cunda eski yerleşim yerleri başta olmak üzere su ve kanaizasyon alt yapılarının projelendirilip acil olarak yenilenmesini, terfi merkezlerinin genel bakımlarının düzenli yapılmasını, Ana kanalizasyon hatları olan bacaların kanalizasyon açma araçlarıyla düzenli temizliğinin yapılmasını istiyoruz. Ayvalık’a bağlı köylerin arıtması olmadığından MAdra Barajı’na ve Nikita deresi’ne deşarj edilmektedir. Bu mahallelere ait arıtma çalışması yapılacak mıdır? Yoksa Karakoç deresi üzerinden yapılacak olan baraja mı deşarj edilecektir?” ifadelerini kullandı.
Eylem de hazır bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Türkiye’nin incisi Ayvalık’a sahip çıkılması gerektiğini belirterek, “Bugün Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü’nde böyle bir konuşmayı yapmak bile bana ayıp geliyor. Çünkü, dünyada bütün yönetimler çevresini, doğasını korumak için, evlatlarını daha yaşanılabilir bir gelecek bırakabilmek için uğraş verir. Ama Türkiye’deki yönetimlerde olanların duyarsızlıkları insanı mahvediyor. Bunun için ne yapacaksınız? 24 Haziran’da sorumlulara gereken cezayı sandıkta vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaları ardından kalabalık çevreci grubu BASKİ binası önünden sessizce dağıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YANIT GECİKMEDİ
Öte yandan Ayvalıklı çevrecilerin eylem yaptığı sıralarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından da yazılı bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, “Ayvalık Belediyesi’nce, Yap – İşlet – Devret modeli ile özel bir firmaya yaptırılan Ayvalık Atıksu Arıtma Tesisi, 27.02.2015’te, geçici kabulü Ayvalık Belediyesi’nce tamamlanmış ve bu tarihten itibaren sözleşmeden doğan tüm haklar korunarak, BASKİ kontrolünde aynı firmaca işletilmeye devam edilmiştir. Ancak işletmeci firma, tesisi prosese uygun ve verimli bir şekilde çalıştıramadığından BASKİ Genel Müdürlüğü’nce 24.03.2017 tarih ve 55 Karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile anılan işin sözleşmesi fesih edilmiştir. Tesisin mevcut durumunun tespiti ve yapılması gereken işler ve bedelinin belirlenmesi için mahkemeye müracaat edilmiş ve bilirkişi tespitlerini yapmıştır. BASKİ Genel Müdürlüğümüz 28.04.2017 tarih 73 sayılı yönetim kurulu kararı ile tesisin ivedilikle işler hale getirilmesi ve bu işlemler için yapılacak bu harcamaların yüklenici firma ile yatırımın sözleşmenin kalan süresine karşılık nakdi değerinin hukuksal zeminde tespitinde mahsuplaşılacak bedele esas olacak şekilde belgelendirilmesine karar verilmiş olup, ihale süreci başlatılarak BASKİ sorumluluğunda çalıştırılması kararlaştırılmıştır. Tesisin sözleşme şartlarında işletmeye alınabilmesi için Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu İşi 11.10.2017 tarihinde açık ihalede usulü ile gerçekleştirilmiştir. Ayvalık Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu yapım işinin sözleşmesi 14.12.2017 tarihinde imzalanmış olup, 19.12.2017 tarihinde yer teslim işlemleri yapılmıştır. Ancak Ayvalık 2.Asliye Hukuk Mahkemesince hukuki süreç devam ettiğinden revizyon işlemlerine başlanılmaması hususu bildirilmiştir. Diğer taraftan; çevre mevzuatında, evsel atıksular (kanalizasyon) için, arıtma tesisine ihtiyaç duyulmaksızın, yasal ve bilimsel esaslara uygun yapılmış, derin deniz deşarjına izin verilmektedir. Bu kapsamda; Ayvalık Derin Deniz Deşarj sitemi bilimsel ve yasal şartlara uygun olarak yapılmış olup, 17 Mayıs 2017 tarihinde işletmeye alınmıştır. Ayvalık derin deniz deşarj hattında yenileme kapsamında; 630 mm çapında polietilen borularla 955 metre denizin içerisinde boru döşenerek, eksi 30 metre derinliğe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kriterlerine uygun olarak atıksu deşarjı sağlanmış ve körfezin kirlenme ihtimali tamamen önlenmiştir.
Deniz deşarjı sisteminin işletmeye alınmasından sonra, Uluslararası Çevre Ödülü olan Mavi Bayrak, derin deşarj sisteminin yapıldığı yere yakın Engürü Tatil Sitesi plajı ve Engürü Tatil Sitesi Batı Plajı ile birlikte Ayvalık Belediye plajına da verilmiştir. Bu sonuçlara bağlı olarak, Ayvalık Plajlarının mavi bayrakları, Türkiye Çevre Vakfının Mavi Bayrak Haritasında yerini almıştır.
Tüm bu süreçler devam ederken Ayvalık Atıksu Arıtma Tesisinde yüklenicinin faaliyetlerini durdurduğu tarihten bu yana da bölgenin evsel nitelikli atıksuları Şirinkent mevkiinde bulunan mevcut derin deniz deşarjı ile bertaraf edilmeye devam edilmektedir. Deniz suyunun kontrolü İl Halk Sağlığı tarafından yapılmakta olup, yapılan kontrol ve analiz sonuçları yuzme.saglik.gov.tr adresinde düzenli olarak yayınlanmakta ve sonuçların deniz suyunun sağlık açısından sorun teşkil etmeyecek durumda olduğu izlenmektedir. Bunun yanısıra Madra Barajı Havzası’nda işletme ruhsatları Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Madencilik faaliyetleri, Madra Barajı’nın yapımından önce başlamıştır. Madra Barajı’ndan Ayvalık ilçemizin içme suyu ihtiyacı için yapılacak tahsis öncesinde BASKİ Genel Müdürlüğümüzce yanlış algılara meydan vermemek için, su numuneleri alınarak analizler yaptırılmış olup, yaptırılan analizlerde madencilik faaliyetlerinden kaynaklı, insan sağlığını bozacak herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır” ifadeleri yer adı. SUAT SALGIN

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Powered by MOYWEB