HALKIMIZ HİZMET BEKLİYOR

14 Nisan 2018 Cumartesi, 11:45

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaptığı yazılı basın açıklamada “ Balıkesir Belediyesi AKP’li yöneticiler tarafından batırılmak isteniyor” dedi.

Bu gün itibarıyla 600 milyon liralık borç olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı Serkan Sarı, bu borç 2018 yılında 800 milyon liraya ulaşacak dedi. Sarı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi. Balıkesir büyükşehir belediyesi 2018 Mart ayı itibari ile 4 yıllık görev süresini tamamlamış bulunuyor. AKP Belediyesi aradan geçen 4 yıllık süre zarfında şehrimizin temel hiçbir sorununa çözüm olamadı. Halkımız Büyükşehir Belediyemizden çok daha iyi hizmetler beklerken, bugün geldiğimiz noktada temel sorunları bile çözmek için sorun yaşamakta olan bir belediye yönetimi ile karşı karşıya kaldı. Daha önceki dönemlerde toplanan vergiler ile şuanda ödediği vergiler arasında çok büyük farklar olmasına rağmen yapılan hizmetlerin bu oranda artmadığını net bir şekilde görüyoruz. Artık şehrimiz Bütün Şehir olmuştur ve her mahallemiz bu oranda hizmet beklemektedir.
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİLEMİYOR
2017 yılı hesaplarına baktığımızda belediye yönetimi ne gelir, ne de gider bütçesini tutturamamıştır. Büyükşehir Belediyesi, ilk yaptığı planlama hedefinde mali krizde olan belediye bütçesine 100 Milyon daha borç yüklemeyi hedeflemişti. Ancak Belediye planlamış olduğu giderlerinde çok üzerinde masraf yaparak belediyemizi çok daha zor bir mali duruma sokmuştur. Hedefledikleri gelirler 650 Milyon olmasına karşın 610 Milyon gelir elde etmiştir. Beklenenden 40 Milyon daha az gelir elde etmiş olup, buna karşın 750 milyon gider planlarken, 852 Milyonluk gider yaparak belediyemiz 2017 yılında 242 Milyon daha borç batağına sokulmuştur.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇ BATAĞINA GÖMÜLMÜŞ DURUMDA
Göründüğü gibi her yıl plansız ve hesapsız yapılan yatırımlar sonucunda halkımızın temel ihtiyaçları karşılanamadığı gibi, belediyemiz, kötü yönetilmesi sebebi ile her geçen gün daha da büyük bir borç batağına sürüklenmektedir. Her zaman söylediğimiz gibi bugün bir kez daha seslenmek istiyoruz. Halkımızın parasını halkımızın temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, harcanmasını talep ediyoruz. Belediyemizin şu anda hesaplanan toplam borcu; piyasaya, devlet bankaları ve özel bankalara olan borçları dâhil 577.871.000 tl buna ilave olarak 2018 yılında ödemesi gerçekleşecek hak edişler ile bu borç toplamı 800.000.000 TL ye ulaşmıştır. Bu anlayışla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi batırılmak mı istenmektedir?
BELEDİYENİN GELİRLERİ İLE BORÇLARINI ÖDEMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ
Büyükşehir Belediyemiz gelir getirecek mülklerini belediye şirketlerine ve genelde de AKP belediyelerine tahsis etmiştir. Bu şekilde yaparak Büyükşehir Belediyemiz bütçesini tutturamadığı, gibi her geçen gün daha da borçlanmaktadır. Bizler belediyemize ve halkımıza gelir getirici yatırım planlamaları yapmasını gerektiğini düşünüyor ve bu doğrultuda atacağı her adımı destekleyeceğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz. Ancak bu düşüncemizin bizim için hayal olduğunu söylememiz yanlış olmaz.
Biliyorsunuz, AKP li Büyükşehir Belediyesi’ nin yapmış olduğu yatırımlardan bir tanesi AVLU alışveriş merkezidir. Bugünkü ekonomik parametreler üzerinden bakıldığında bu tesisin geri dönüşü ancak 250 yılda sağlanabilecektir. Bu trajikomik bir durumdur. Burada en büyük haksızlık Balıkesir Halkı’ na yapılmaktadır. Bütün planlanan yatırımlar gösterişe yönelik yatırımlardır. Acil olarak mali disiplin sağlanmalı ve gereksiz yatırım ve masraflara dur denilmelidir.
GERİDE BİR DEĞER KALMAYACAK YERLERE PARA HARCANIYOR
Hesaplarda yapmış olduğumuz incelemelerde, yatırımlara harcanan paranın dışında, 467.000.000 tllik kısmı; temsil ağırlamalar, faiz giderleri, malzeme alımları, personel giderleri ve bunun gibi giderlerden oluşmakta. Kültür tanıtım etkinliği gibi konularda aşırı savurgan harcamalar yapılmış, tasarruf tedbirleri uygulanmamıştır. Yapılan harcamalar yeterince denetlenmemiş ve İç denetici görevini yeterince yapmamıştır.
ÖZEL UÇAK İLE FRANSA’YA FUARA GİDİLMİŞ
Büyük yatırım işleri hariç, yapılan harcamalarda doğrudan temin yöntemi tercih edilmiştir. Genellikle aynı yerler tercih edilmiş, belirli şahıslar üzerinden bu alımlar yapılmıştır. Toplu alımlar yapılarak ihale yöntemi kullanılmış olsaydı belediyenin kaynakları bu şekilde boşa harcanmazdı. Tanıtım ve festival gibi harcamalar çok kontrolsüzce yapılmış. Örnek vermek gerekirse MİPİM fuarı için özel uçak tutularak Fransa’ya gidilmiştir. Bu fuara 4 yıl boyunca sürekli olarak gidilmekte ve muazzam paralar harcanmasına rağmen bugüne kadar bu tanıtım çalışmaları sonucunda şehrimize yurt dışından hiçbir yatırımcı gelmemiştir.
YATIRIM ve YARDIMLAR ADALETLİ YAPILMIYOR
Bütün şehir olduktan sonra Balıkesir’in her bir köşesi Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanına girmiştir. Büyükşehir Belediyesinin, her ilçemize adil ve eşit hizmet götürmesi gerekirken, özellikle CHP’li belediyelere bu konuda yeterince adil davranmadığı açıkça görülmektedir. 4 yıl geçmesine rağmen 1/5000 lik planları yapması gereken Büyükşehir belediyesi hala şehrimizin planlarını yapamamıştır. Planlamalar olmadan yatırımlarında sağlıklı olmayacağını hepimiz biliyoruz. Şimdiye kadar yapılabilen 1/5000 ve 1/1000 lik planlar ise çok geç hayata geçebilmiştir ve beraberinde de birçok soru işareti bırakmıştır. Planlamalar konusunda kendi görevini yapamayan büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerini bu konuda sıkıştırmaktadır.
Ayrıca yatırımlar konusunda CHP’li belediyeler; Özellikle Erdek Belediyesi için bütçeye yansıyan dikkate değer hiçbir yatırım görülmemektedir. Bizler şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızı çok önemsiyoruz. Bunun için şehrimizin her bir köşesine en iyi ve eşit hizmetin götürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı adaletsizlik sivil toplum kuruluşlarımız için de geçerlidir. İktidara yakın sivil toplum kuruluşlarına aşırı miktarda yardım yapılırken, diğer kurumlar bu konuda yeterince destek alamamaktadır. Bu yönetim anlayışı ile şehrimizi bir bütün olarak yönetmeleri mümkün değildir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Powered by MOYWEB