EGE GÜNDEM GAZETESİ

Ayvalık Ar-Ge Derneği’nden Tabiat Parkları Açıklaması

Ayvalık Ar-Ge Derneği’nden Tabiat Parkları Açıklaması
14 views
19 Şubat 2017 - 15:33

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık AR-GE Derneği yazılı bir basın açıklaması yaparak son günlerde ülke gündeminde yer bulan Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın imara açılması konusunu değerlendirdi.

Ayvalık AR-Ge Derneği Başkanı Tuba Aysun tarafından yapılan açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilerek hazırlanan ve bilimsel proje adı altında 2 yıldır çalışılıp, sonuçlanan ve bizlere içeriğin tamamı ulaşmayan rapora göre; Tabiat Parkı alanının koruma dereceleri düşürüldüğü, koruma kavramlarının değiştiği, öneri sınırlar ve sonrasında hazırlanacak revize veya yeni planların öncüsü bu rapor ile çoktandır bekleyen rant sahiplerine bu alanı inşaata açma yönünde referans sağlama süreci başlamıştır.
Buna göre; Parçası olduğumuz Ayvalık Tabiat Platformu’nun bugüne kadar gerçekleştirdiği hukuki, eylemsel mücadele, bilgi, iletişim akışı ortak hareket kabiliyetimizin bize göre en üst yapısıdır ve bu nedenle ilkesel olarak bundan sonra ki tüm sürecin en geniş çerçeveli aktörü olması için Tabiat Platformu’na gereken tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu tüzel kişilik olarak ifade ederiz. İlkesel ortak hareket alanı dışında ve kentli hakları ile ilişik bağımsız gelişebilecek etkinlik, proje ve öznel çalışmalarda mutlaka bulunmak gerektiğini de, mücadele sahasını genişletilmesinin gerekli olduğunu düşündüğümüz için vurgulamak isteriz.
Dernek olarak böyle bir sürecin yeni başlamadığını, tedricen ve planlı olarak geliştirildiğini, son atılan adımın da devam edecek bir sürecin ana adımlardan biri olduğunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da üzerinde öncelikle ve hassasiyetle durduğu küresel iklim değişimi tehdidi altında ve ortak miras sayılan son kalan doğal yaşam alanlarına ve ekolojik sisteme ilişkin bu düzeyde yapılabilen saldırıya karşı artık çok boyutlu yerel, ulusal, hatta ihtiyaç dahilinde uluslararası oldukça uzun soluklu etkisi ve cephesi daha geniş bir mücadeleyi planlamanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Öncelikle birlikte hareket edilecek platform dışı aktörleri -kurumları, akademisyenleri, diğer sivil yapıları, kişileri- hukuki aksiyon zamanlamasını ve bizim de destek vereceğimiz ve verdiğimiz, vekalet alacak alanda uzman gönüllü avukatlar ilişkisini, lobi çalışmalarını hangi alanlarda kimlerin yürütebileceğini belirginleştirmeyi yani özetle Ayvalık için örgütlenme modelini tartışmanın çok olumlu olacağına ve ardından kısmen eylem planlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Kısmen diyoruz çünkü ani gelişebilecek durumlarda tabiat parkı içinde yoğunlukla bulunan özel mülkiyet sahiplerinin ve Cunda yerleşik halkının konuya ilişkin fikrini beyan eden ölçülebilir bir çalışma henüz yapılmadığı için ve ayrıca özellikle çevre hakkı temelli mücadelelerinin en önemli dayanağı olan; de-facto gelişen ve refleksi, motivasyonu, kitlesi güçlü bir kamuoyu desteği sağlanamaması durumuna yönelik hazırlıkların içinde olmayı da değerlendirme dâhilinde bulundurmakta fayda var inancındayız. Başta Cunda halkı olmak üzere, kentin kahvelerinde etkiyi yükseltebilecek muhtarlar ve kanaat önderleri ile beraber bilgi paylaşımı ve konu hakkındaki değerlendirmeleri, yerinde halk toplantıları yapmak olumlu sonuçlar doğurabilir düşüncesindeyiz” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, “Bu nedenle Ayvalık kent kimliğinin daha geniş çerçevede korunması için sivil toplum örgütü olarak 2015 yılında başlattığımız UNESCO Dünya Mirası Ayvalık sürecinden bu yana dernek tecrübemizin esasına dayanarak; akademik çevreler, idari kurumlar, farklı disiplinlerde Ayvalık çalışan veya çalışmış olan yapıların bir araya getirileceği örgütlenme modeli ve stratejisi için Mart 2017 de bir toplantı yapılmasını öneriyoruz. İstanbul’da, ilişkide olduğumuz akademik kişilerle, başta Ayvalık ve çevresinde öncesinde bir çok çalışma gerçekleştirmiş olan ve hali hazırda Ayvalık çalışmalarını 2015 yılından beri sürdüren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden öğretim üyeleri, Şehir Plancıları ve Mimarlar Odası olmak üzere; Tabiat Parkı Alanının 1/100 bin ölçekli plandaki durumunu, planın iptali halinde yeni 100 binlik planın hazırlığına etki yaratabilecek ilişki ve raporlamaları ve Tabiat Parkı’nın belirgin bir yönetim planının olmayışını diğer disiplinlerden gelecek akademisyenlerle birlikte, Çevre Bilimciler, Mimarlar, Şehir Plancıları Odaları ve kuruluşları ile tartışmanın özellikle hukuki sürecin elinin güçlendirilmesi ve farklı alternatif mücadele alanlarının yaratılması için önemli olduğunu vurgulamaktalar” denildi.
Ayvalık AR-GE Derneği Başkanı Tuba Aysun yaptığı açıklamada, “İlişkide olduğumuz akademisyenler; Bakanlığın Ayvalık belediyesine gönderdiği öneri doğal sit sınırları haritasını ve şu an yürürlükte olan Balıkesir Çanakkale 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı incelenmiştir.
Buna göre, “Bakanlık öneri sit sınırlarını, yürürlükte olan Balıkesir Çanakkale 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının revize ederek gerçekleştirebilir. Bakanlığın öneri doğal sit sınırları koruma kurulundan geçtiği takdirde, bu sınırlar revizyonla 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenebilir ve Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile birlikte bu alanların yerleşimi içeren kullanımlara açılması mümkündür. Ayrıca Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararlarında şöyle bir madde bulunmakta olup; D- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik ve İlke Kararlarına aykırı olmamak ve Çevre Düzeni Planında belirtilen şartları aşmamak kaydıyla; Çevre Düzeni Planlarında yerleşme ve gelişme alanları dışında kalan alanlarda, alt ölçekli imar planı yapılmaksızın yapılabileceği belirtilen kullanımlara, alanın özelliği göz önüne alınarak, koruma amaçlı imar planına ve geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenmesine gerek olmaksızın Çevre Düzeni Planı hükümleri doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca izin verilebileceğine oy birliği ile karar verildi.”
Bu durumda, yerleşme ve gelişme alanları dışında yani Cunda adasında alt ölçek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma imar plan yapılmaksızın Çevre düzeni planı ile yeni kararlar getirilebilir. Bu da süreci hızlandırarak 1/100.000 çevre düzeni plan kararlarının belirleyici ve önemli olduğunu göstermektedir. Bölgenin Tabiat parkı olması nedeniyle Milli Parklar Kanununa göre; Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.” yani burada yetki çevre ve şehircilik bakanlığında bulunmamaktadır. ” diyerek ilk görüşlerini ifade etmişlerdir” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, “ Mart ayında gerçekleştirmeyi önerdiğimiz toplantının ardından Nisan ayındaki Referandum yoklamasından sonra Ayvalık’ta çok daha genişletilmiş ve kamuoyunun bilinçlendirilmesini de içeren mümkünse uluslararası nitelikte, etkisi yüksek bir toplantı ile konun farkındalık ve duyurulabilirlik gücünün arttırılmasını öneriyoruz. Böyle bir toplantının gerçekleştirilmesi için gerekli bütçeyi yaratabilecek projenin hazırlıklarına Ayvalık Ar-Ge olarak geçmiş bulunmaktayız.
Bölgede çalışmalar yapmış UNDP, WWF gibi uluslararası kuruluşlarla dünyanın ortak mirası sayılabilecek bu alanda çalışabilecek sivil bir komisyon oluşturulması önerisiyle ve ayrıca desteklerini alabileceğimiz örgütlenme modeli ve stratejisi toplantılarında belirlenebilecek diğer kurumlara şimdiden bilgilendirmede bulunacağımız ortak bir manifesto ve bilgi metnin geçilmesini yine bu toplantılar sonucunda yayınlayabileceğimizi düşünüyor ve öneriyoruz.
Son olarak Dolgu İmar Planı olmaksızın bir köprü Gönül Yolundan, Ayvalık’tan hepimize rağmen geçti, bu sefer Ayvalık Tabiat Parkındaki mücadele stratejimizi çok daha öngörülü ve en az onlar kadar planlayalım istiyoruz” ifadeleri yer aldı. SUAT SALGIN

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

UA-76219985-1