Ahmet Akın’dan Araştırma Önergesi: Huzurevlerinin Sorunları Araştırılsın

29 Ağustos 2016 Pazartesi, 11:46

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın Huzurevleri ile ilgili Araştırma Önergesi verdi. Ahmet Akın’ın TBMM Başkanlığına verdiği Araştırma Önergesi şu şekilde;

“NÜFUSUMUZ YAŞLANIYOR
Ülkemiz genç bir toplum olarak tanımlanırken son yıllarda yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının sürekli olarak arttığına tanık olunmaktadır. TÜİK’e göre 2015 yılında 65 yaş ve üzerindeki nüfus 6,5 milyona ulaşmıştır. 2014 yılında %8 olan yaşlı nüfus oranı, 2015 yılında %8,2’ye yükselmiştir.
Yapılan çalışmalar 2023 yılında yaşlı nüfus oranının ülkemizde %10’u aşacağını, 2050 yılında ise %21 oranına ulaşacağını ortaya koymaktadır. Tüm bunlar da gösteriyor ki toplumumuz giderek yaşlanan bir görüntü vermektedir. Buna paralel olarak sosyal politikada da ciddi değişme ve yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
Hızlı kentleşme ile birlikte geleneksel aile yapısının çözülmesi, çekirdek aile ile yapılanması, tüm aile bireylerinin çalışmak durumunda olması yaşlıları evde yalnızlaştırmaktadır. Yaşlı bakım hizmetlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması bu şekilde ortaya çıkan ihtiyacı da karşılayacaktır.
HUZUREVLERİ SAYISI YETERSİZDİR
Yaşlı bakım hizmetlerinde önemli bir yeri bulunan huzurevleri sayı, kapasite ve yurt sathına dağılım bakımından yetersizdir. Özellikle artan yaşlı nüfusa paralel olarak huzurevlerinin sayı ve kapasitesinin de artırılması kaçınılmazdır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2016 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bir sunum yapan Bakan, ülkemizde 40 yaşlı yaşam evi; bakanlığa bağlı 131 huzurevi; belediyeler, dernekler, vakıflar, azınlıklar ve özel kuruluşlara ait 219 huzurevi bulunduğunu açıklamıştır.
Devletimiz huzurevlerinin maliyetli olduğundan hareketle daha az maliyetli olan yaşlıların evde bakımına mali destek sağlanması uygulamasını yaygınlaştırmayı tercih etmektedir. Bu uygulamanın yaygınlaşması huzurevlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmamıştır. Gittikçe yaşlanan nüfusumuz için ortaya çıkan ve çıkacak olan huzurevi ihtiyacının şimdiden dikkate alınmak zorunluluğu vardır.
YAŞLILARA HİZMETTE YEREL YÖNETİMLERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR
Yerel yönetimlere de yaşlılara hizmet anlamında önemli görevler düşmektedir. Özellikle huzurevi açılması ve işletilmesi konusunda belediyeler gerekeni yapmak durumundadırlar.
Var olan huzurevlerinin de önemli sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Fiziki ortam, nitelikli personel, mali kaynak bakımından sorunlar yaşanmaktadır.
Bu nedenlerle ülkemizde gittikçe yaşlanan nüfusumuz karşısında ortaya çıkan huzurevi ihtiyacının tespit edilmesi, var olan huzurevlerinin sorun ve sıkıntılarının belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla Anayasanın 98, TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copyright © 2016 Powered by MOYWEB